Otevřený dopis - Připomínky ADH ČR k závaznému stanovisku č. ZS 1/2019

Otevřený dopis - Připomínky ADH ČR k závaznému stanovisku č. ZS 1/2019 - odesláno představenstvu ČSK, odborným společnostem.