Odborná konference EDHF & Pierre Fabre

Milán (Italy)

Ve dnech 16–18. května 2018 se v Miláně (Itálie) konal 2. ročník odborné konference EDHF (European Dental Hygienists Federation) a francouzské farmaceutické společnosti Pierre Fabre Oral Care. Díky členství v EDHF a ve spolupráci s společnosti Pierre Fabre jsme byli pozváni na tuto konferenci, které jsme se jako Asociace dentálních hygienistek ČR zúčastnili ve složení: Mgr. Hana Kučová, MUDr. Ladislav Kindl, Lenka Velebilová, DiS., Markéta Harantová DiS., Pavla Pilneyová, DiS., Aneta Stryjová, DiS., Mgr. Jasněna Matoušková, DiS., Lenka Rusinková DiS., Markéta Jarešová, DiS., Vendula Jaklová, DiS., Eliška Moravcová, DiS. a Mgr. Bc. Petra Borkovcová, DiS. Zástupkyně za slovenskou Asociaci dentálních hygienistek byla PhDr. Viera Panáková PhD. Zástupci společnosti Pierre Fabre pro ČR byl pan Ondřej Koukol a pro SR paní Karin Sochová. Konference se dále zúčastnili hygienistky a hygienisté z deseti různých zemí jako je např. Polsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Rusko, Anglie a další. Simultánní překlad do českého jazyka zajistila překladatelská agentura Technicis v podání Katky Gamrotová a Ludmily Richard.

 

Začátek konference zahájili hlavní zástupci francouzské společnosti Pierre Fabre Sylvain Levet a Emmanuel Savi, kteří nás provedli historií, výzkumem, vývojem, výrobou a marketingem farmaceutické společnosti Pierre Fabre, která se mimo jiné zabývá také farmacií, dermatologií a orální péčí.

 

Program dále pokračoval velmi přínosnou přednáškou od portugalského profesora Ricarda Faria De Almeida, který se specializuje na parodontologii a implantologii. Ve své přednášce nám prezentoval své úspěšné postupy při léčbě parodontologického pacienta včetně kazuistik.

 

Dalším důležitým bodem programu, na který jsme se velmi těšili, bylo představení EDHF (European Dental Hygienists Federation) a jeho vedení: prezidentka Yvonne Nyblom, víceprezidentka Ellen Bol a projektová manažerka Corrie Jongbloed. Jedná se o neziskovou organizaci zastupující 20 evropských sdružení dentálních hygienistek a hygienistů v Evropě. Každá členská organizace má dva zastupující delegáty, kteří se každoročně schází, aby diskutovali a zhodnotili společný pokrok a politiku federace. Účel EDHF je podporovat ústní zdraví a prevenci ústních onemocnění. Snaží se o posílení a propagaci dentální hygieny v celé Evropě na nestátní úrovni. Snaží se poskytovat platformu pro výměnu informací mezi národními organizacemi dentální hygieny. Cíl EDHF je sjednocení vzdělávání a dalšího profesního rozvoje pro DH v rámci EU, umožnit volný pracovní pohyb a výměnné pobyty pro studenty a DH. Vytvořit společný vzdělávací rámec (CEF) uznávaný směrnicemi EU.

 

Odpolední program konference byl zaměřen na praktickou část z oblasti psychologie. Každý z účastníků absolvoval test na typologii osobnosti nazvaný „Disc Method“.

 

Celý den byl zakončen prohlídkou Duomo square, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala a společnou večeří barvách italské trikolóry.

 

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat EDHF a společnosti Pierre Fabre, že jsme se mohli setkat v krásném italské městě jménem Milán. Těšíme se na další společné aktivity a spolupráci.

 

„Život je jádrem naší práce” Pierre Fabre

Eliška Moravcová, DiS.

členka přípravného výboru prezidia ADH ČR