Novinka - platnost členství

Vážené členky, vážení členové,

od 1.2. 2021 zavádíme změny týkající se platnosti členství.

Dosud bylo členství platné pouze pro ten kalendářní rok, ve kterém byl uhrazen členský poplatek.
Nově bude členství v ADH ČR platné vždy jeden rok od data poslední platby členského příspěvku.
Na blížící se konec platnosti Vašeho členství budete upozorněni individuálně 14 dnů předem formou automatického emailu. Prosíme o dodržování termínů plateb. V případě, že neobdržíme platbu v daném termínu, členství bude přerušeno.

 

Nové platby pro rok 2021, které již proběhly, budou automaticky prodlouženy do 28.2. 2022

Věříme, že tato novinka bude pro všechny vítanou změnou.

Prezidium ADH ČR