Kdo je dentální hygienstka/sta a v čem spočívá její/ho práce?

Dentální hygienistka/sta je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně i ve spolupráci se zubním lékařem a na jeho indikaci vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti dentální hygieny. Dentální hygienstka/sta není konkurencí zubního lékaře. Naopak mu jeho práci ulehčuje a tvoří s ním sehraný tým.

Dentální hygienistka/sta je součástí dentálního týmu, úzce spolupracuje se zubním lékařem, je specialistou na prevenci onemocnění dutiny ústní jako je zánět dásní (gingivitida), parodontitida nebo zubní kaz. Věnuje se všem věkovým skupinám od dětí, přes dospělé až po seniory, těhotným ženám i hendikepovaným.

 

Proč vlastně existuje obor dentální hygienistka?

V současné době se zubní lékařství jako obor stále více specializuje. Rozděluje se na jednotlivé podobory a vzniká naléhavá potřeba úkony patřící pod dentální hygienu delegovat na nelékařskou profesi. Důvod je prostý, lékaři nemusí plýtvat svým drahocenným časem na zákroky, které hravě zvládne dentální hygienistka/sta a mohou se plně věnovat odbornějším úkonům. Setrvávající stav je do jisté míry i nemožné udržet vzhledem k počtu zubních lékařů v České republice a počtu pacientů, kteří chtějí být ošetřeni. Dochází ke zvyšování kompetencí nelékařských povolání ve všech medicínských oborech za cílem zlepšit komplexní zdravotní péči o obyvatelstvo.

Dentální hygiena, tak jak je aplikována v dnešní moderní zubní ordinaci, není nedostupným nadstandardem, ale patří mezi základní péči o dutinu ústní každého člověka.

Pokud odbornou způsobilost získal muž, je oprávněn používat označení odbornosti dentální hygienista.

Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR)