Kdo je dentální hygienistka - hygienista

Je to zdravotnický pracovník - nelékař s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygiena. Tato způsobilost se získává absolvováním vyšší odborné školy nebo bakalářského studia.

Po ukončení studia obdrží každý absolvent diplom o ukončení studia s vysvědčením o absolutoriu. Doklady o dosaženém vzdělání by měly být umístěny v ordinaci na viditelném místě nebo na požádání předloženy, aby každý pacient měl jistotu, že je ošetřován patřičně kvalifikovaným pracovníkem.

DH, která se po ukončení studia pravidelně zúčastňuje vzdělávacích akcí získává na základě předložených dokumentů a splněných požadavků  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a k označení své odbornosti může připojit též označení Registrovaná(ý).

Dentální hygienistka - hygienista /dále jen DH/ pracuje samostatně v ordinaci u stomatologického křesla.
 
DH poskytuje preventivní, terapeutické a vzdělávací služby v oboru dentální hygiena zaměřené na orální zdraví obyvatel.

Dentální hygiena je dynamicky se vyvíjející nelékařský obor, který vznikl v roce 1913 v USA.
V ČR se rozvíjí od roku 1996, kdy byla otevřena první škola pro dentální hygienistky v Praze.

Návštěvu dentální hygienistky indikuje zubní lékař na základě léčebného plánu, který je vytvořen  po vstupním vyšetření. Jeho nedílnou součástí je tzv. hygienická fáze = návštěva DH.

Proč je návštěva DH důležitá?

Na povrchu zubů dochází k tvorbě a usazování různých druhů povlaků:

  1. zubní mikrobiální povlak zvaný plak
  2. jeho zmineralizovaná forma zubní kámen
  3. pigmenty z barevných nápojů a potravy nebo tabáku


Dlouhodobá přítomnost škodlivého plaku a zubního kamene se významně podílí na vzniku zubního kazu a je hlavní příčinou vzniku zánětu dásní /nejčastější onemocnění v lidské populaci/.

Chronický zánět dásní vede ke vzniku parodontitidy /paradontóza/.  
Jak zubní kaz, tak paradontóza vedou v konečném stadiu ke ztrátě zubů.

Z toho vyplývá, že se nejedná o primárně dědičná onemocnění, jak se lidé často mylně domnívají. Známe příčinu a známe také cestu, jak těmto onemocněním předcházet nebo zastavit jejich průběh. Tou cestou je pravidelná profesionální zubní hygiena a správná ústní hygiena v domácí péči, s cílem  odstraňovat škodlivé povlaky.

DH je skutečným přítelem pro váš chrup, vyčistí vaše zuby tak, že to opravdu poznáte, a pomůže Vám zorientovat se na trhu pomůcek ústní hygieny.

Kdy začít?

Nejlépe v dětském věku, a to od chvíle, kdy je dítě schopno spolupráce (od 3-4 let).

Jak poznáme sami , že máme onemocnění dásní?

  • dásně jsou napohled oteklé, zarudlé, citlivé na dotyk
  • objeví se krvácení dásní při čištění
  • dochází k ústupu dásní
  • my nebo naše okolí cítí zápach z úst

 

Text zpracovala: Lenka Velebilová, DiS., bývalá členka prezidia ADH ČR, nyní revizorka ADH ČR

Videa poskytla: Bc. Jana Smažíková, členka přípravného výboru prezidia ADH ČR