Kartáčkem to nekončí - Projekt pod záštitou ADH ČR

/Ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2013 proběhla v Centrech zdraví edukační akce zaměřená na problematiku péče o chrup.

Cílem projektu bylo:

 • zvýšit povědomí laické veřejnosti o možnostech využívání péče a služeb dentálních hygienistek
 • edukovat širokou veřejnost ve správné péči o chrup v rámci domácí péče
 • zafixovat používání všech dostupných prostředků domácí péče o chrup (zubní kartáčky, zubní pasty, zubní nitě, ústní vody,...) jako automatickou součást domácí dentální hygieny

Cílovou skupinou byla:

 • Široká veřejnost (dospělí i děti)

Schéma projektu

 • Odborný garant: ADH ČR
 • Organizace projektu: Medica Healthword (dále jen MHW)
 • Partneři: Johnson&Johnson, Philips

Komunikační kanály

 • Ordinace DH a PZL, základní školy (call centrum)
 • Facebook stránka projektu
 • Centra zdraví (dále jen CZ) v obchodních centrech (Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Ostrava)

Mechanismus projektu

Fáze 1
Se odehrávala v průběhu listopadu v ordinacích dentálních hygienistek (z dtb ADH ČR) během běžných návštěv pacientů nebo ve školách v rámci edukačních akcí. Vybrané dentální hygienistky předávaly spolu s upozorněním na probíhající edukační akci na Centrech zdraví voucher na vyzvednutí dárku(se svým razítkem). Součástí poukázky byl kontakt na Facebook stránku projektu, kde se klienti dozvěděli podrobnější informace o akci.
Call centrum obvolávalo z dtb základní školy v daných městech, kontaktovalo ředitele, domlouvalo a tvořilo harmonogram návštěv tříd na akci.

Fáze 2
Na Facebook stránce CZ byly umístěny:

 • informace o projektu – kde a kdy se akce koná
 • informace o soutěži – o možnostech výhry hlavních cen
 • obecné informace týkající se dentální hygieny a správné a šetrné péče o chrup na základě podkladů dodaných ADH ČR

Fáze 3
Centra zdraví – 28. 11. – 1. 12. 2013 (Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Ostrava)
Na každém stánku Centra zdraví byly přítomny 1-2 dentální hygienistky, které poskytovaly zájemcům výhradně odborné konzultace, nácvik správné techniky čištění zubů, mezizubní hygieny a informovaly o správném používání ústních vod (s možností vyzkoušet ve stojanu ústní vodu Listerine), demonstrovaly správné použití elektrických zubních kartáčků.

Hostesky vyplnily se zájemci dotazník a zájemce obržel dárek, děti navíc předvedly, jak si samy čistí zuby, dentální hygienistky korigovaly a předvedly správnou techniku. Děti si mohly vyzkoušet dětskou ústní vodu Listerine, dětský el.zubní kartáček Philips a poté obdržely dárek a omalovánky.
Pokud návštěvník s hosteskou vyplnil registrační dotazník a zodpověděl soutěžní otázku, byl zařazen do slosování o hlavní výhry: návštěvu u dentální hygienistky zdarma, produktuy firmy J&J a Philips, dále obdržel edukační materiály.

Foto1 Foto2

Fáze 4
Vyhlášení hlavních výherců na Facebook stránce
Pozvání výherců na stánek Centra zdraví – slavnostní předání výher, foto výherců

Komunikace celého projektu

 • Webové stránky ADH ČR
 • Rozeslání tiskové zprávy
 • Oslovení základních škol prostřednictvím Call centra
 • Komunikace na Facebook stránkách MHW
 • Komunikace na webovém portálu a tisková zpráva v periodikách zaměřených na zdraví (např. v časopise Florence).

Závěry
Celkem bylo osloveno 5244 návštěvníků obchodních center, z nich akci navštívilo 1053 návštěvníků, konzultace s dentální hygienistkou zdarma využilo 478 návštěvníků. Z dotazníkového šetření mimo jiné vyplynulo, že pouze zhruba 17% dotázaných již někdy navštívilo ordinaci dentální hygienistky, a to přesto, že 41% dotázaných trápí krvácení dásní, 8% zaznamenalo viklavost zubů a dalších 8% registruje zápach z úst. Největší počet dotázaných si kupuje zubní kartáček v drogerii (44%) náhodným výběrem přímo v prodejně (35%) a to dle předchozí zkušenosti a ceny. Mezizubní pomůcky dosud nepoužívalo 52% dotázaných.


Tato osvětová akce výhradně pod záštitou ADH ČR byla první tohoto rozsahu za posledních několik let a obohaceni touto zkušeností doufáme, že nebyla akcí poslední, nýbrž že každá další akce bude ještě úspěšnější.
Děkujeme tímto všem participujícím dentálním hygienistkám, členkám ADH ČR (Kristině Zelenkové, Martě Krybusové, Evě Jelínkové, Marii Plešingrové, Petře Brychtové, Markétě Šuráňové, Šárce Kadlčákové a Anně Froňkové) za účast v tomto projektu i za jejich profesionální přístup a také za všechny „osvícené“ návštěvníky akce.

Za ADH ČR
Mgr. Hana Kučová, DiS.
Prezidentka