ISDH 3. den

Během 3.dne opět probíhaly přednášky a workshopy. Kromě toho byly představeny vítězné projekty prevence, které vyhlašuje Mezinárodní federace dentálních hygienistek (IFDH). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má na celém světě zubní kaz 60–90 % školních dětí a téměř 100 % dospělých. Toto onemocnění, kterému lze předcházet, způsobuje, že děti pociťují bolest, což negativně ovlivňuje učení, stravování, úsměv a mluvení. Onemocnění ústní dutiny u dětí a dospělých je vyšší u chudých a sociálně znevýhodněných skupin populace.  Prevence zubního kazu zahrnuje snížení příjmu cukrů, vyváženou výživu, zajištění správné ústní hygieny, udržení konstantní hladiny fluoru v dutině ústní, zajištění přístupu k profesionální péči o chrup včetně dentální hygieny. Tradiční stomatologická péče však zůstává pro mnoho zemí významnou ekonomickou zátěží. Těmto vysokým nákladům na zubní ošetření lze předejít účinnou prevencí.  WHO proto doporučuje vyvíjet a realizovat komunitní projekty na podporu orálního zdraví přijímá společenskou odpovědnost za řešení stavu ústního zdraví naší společnosti a podporuje projekty zubní prevence, zejména u dětí. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že onemocněním dutiny lze předcházet pomocí osvědčených metod. Na základě IFDH vytvořilo pět programů prevence, v rámci nichž podporuje své členy, aby rozvíjely různé projekty prevence na národní úrovni. Tři nejlepší projekty jsou zařazeny do oficiálních programů IFDH a získávají finanční podporu.  Vítězné projekty byly představeny na 3. dni ISDH. Ráda bych zmínila program „Partner in Social Responsibility“ http://www.ifdh.org/social-responsibility-overview.html , protože mezi vítězi byly naše slovenské kolegyně, což považujeme za velký úspěch. Tématem pro rok 2020-21 bylo „Posílení postavení žen prostřednictvím zlepšení zdraví dutiny ústní“.

Vítězné projekty:

1. Kanada – Posilování postavení masajských žen jako místních lídrů v oblasti orálního zdraví

2. Izrael – Podpora ústního zdraví mezi týranými ženami a jejich dětmi v azylových domech

3. Slovenská republika – Generace bez kazu

Projekt Asociace dentálních hygieniček v Slovenskej republike (ADHS), jehož autorkou je prezidentka ADHS Anna Sloviaková, dipl. d.h. je celonárodním preventivním osvětovým projektem, jehož realizace probíhá členkami ADHS od března tohoto roku po celém Slovensku.

Obsahuje 4 moduly: 

1. Budeš maminkou, víš, jak chránit své dítě?

2. Mami, tati, pojďte se mnou!

3. Chraňme šestku!

4.  Veď a chraň!

S tímto projektem získala ADHS navíc ještě prvenství v kategorii malých asociací v soutěži „IFDH Impact Award 2022“.Gratulujeme našim slovenským kolegyním k těmto úspěchům a radujeme se společně s nimi!  

 

Text: Lenka Velebilová, DiS.

Foto: Lenka Rusinková, DiS.