ISDH 2. den

Po celý druhý den probíhaly přednášky a workshopy, které byly rozděleny na část odbornou a komerční. Prezentační podkategorie byly: Adapt, Learn, Care, Enable, celkem zde bylo prezentováno 96 posterů. Kvalita odborných přednášek byla extrémně vysoká a klinicky relevantní.

Cílem sympozia bylo zdůraznit zásadní roli, kterou hrají dentální hygienistky jako poskytovatelé primární zdravotní péče, prostřednictvím zkoumání inovativních postupů založených na důkazech. 

Sympozium bylo přínosné nejen svým vědeckým obsahem, ale bylo také příležitostí pro vznik nových kontaktů a osobních setkání. Nedílnou součástí sympozia byli také sponzoři a vystavovatelé, mezi nimi i někteří ze zástupců partnerů naší asociace.

Text: Lenka Velebilová, DiS.

Foto: Lenka Rusinková, DiS.