Informace o zpracování cookie dle požadavků GDPR

1. V souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17. 
2. V souladu s povinnosti stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679(GDPR) 
3. Dle pokynu EDPB č.5/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679(GDPR) ze dne 4.5.2020 
4. V souladu s novelou Zákona č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platnou od 1.1.2022

* Výpis se zobrazí nejpozději do 2 hodin po vložení.