GDPR a soukromá praxe

Podrobný manuál, který shrnuje nejdůležitější skutečnosti, které by měly dentální hygienistky, jakožto správci osobních údajů ve smyslu čl. 4 odstavce 7 GDPR, znát, jakož i povinnosti, které jsou podle tohoto nařízení povinny plnit, naleznou členové po přihlášení zde.