Contacts

Šimáčkova 9/1450
Praha 7
170 00

E-mail: info@asociacedh.cz
Mobil: 776 363 274

IČO:70 84 79 24

Account number: 
Fio banka, a.s.
2401544294/2010

 


Board of directors ADH CR

Lenka Velebilová, DiS.

President
776 363 275

Pavla Pilneyová, DiS.

Vice-prezident
735 772 170

Mgr. Markéta Marušanová, DiS.

Member of the management
776 363 274

Secretary

Mgr. Tereza Kopáčová

Assistant/ Secretary
776 363 404

Education Commission

Marta Matušková, DiS.

Head of education commission
777 737 631

Jana Norkin, DiS.

Member

Ing. Bc. Jana Smažíková

Member

Review commission

Mgr. Jasněna Matoušková, DiS.

Head of review commission

Lenka Rusinková, DiS.

Inspector

Mgr.Bc.Petra Borkovcová

Inspector

Preparatory committee

Iveta Stará, DiS.

Head of preparatory committee
607 208 668