Ediční plán a rubriky

HLAVNÍ RUBRIKY

  • Aktuality – informace o aktuálních událostech
  • Rozhovor
  • Hlavní téma – odborné sdělení, kazuistika
  • Absolventské téma – příležitost publikovat dáváme i studentům
  • Soukromá praxe
  • Zajímavosti – snažíme se mapovat novinky v oboru
  • Poradna – vybíráme nejzajímavější dotaz zaslaný do právní, odborné a ekonomické poradny ADH ČR
  • Nebojte se mluvit anglicky
  • Nebojte se mluvit německy
  • Reklama – komerční inzerce firem, reklama na vzdělávací akce

 

Ediční plán 2023


Vydavatel ADH ČR si vyhrazuje právo na změnu v edičním plánu v případě neočekávaných změn.