EDHF Annual Meeting 2012 tentokrát v Praze!

V letošním roce se bude v Praze konat setkání zástupců evropských profesních organizací dentálních hygienistek sdružených v organizaci European Dental Hygienists Federation (EDHF). Za organizaci této konference, která proběhne 15.9.2012 i za doprovodný program zodpovídá prezidium ADH ČR za současné podpory některých partnerů, se kterými v oblasti dentální hygieny navázala ADH ČR v roce 2012 spolupráci.

Také ADH ČR poskytne EDHF Annual Meetingu 2012 finanční podporu v rámci omezených možností svého občanského sdružení.
Cílem tohoto setkání je prezentace způsobu pregraduálního i postgraduálního vzdělávání dentálních hygienistek v jednotlivých evropských zemích, jejich kompetence, podmínky k výkonu povolání a především výměna zkušeností.

Prezidium ADH ČR se bude snažit zajistit průběh celé akce tak, aby měla reprezentativní úroveň a aby účastníci tohoto setkání vyhodnotili tuto akci minimálně jako srovnatelnou s předchozími ročníky, konanými v jiných evropských zemích.

Se závěry tohoto setkání budou členové ADH ČR seznámeni na Zimním sněmu ADH ČR 24. 11. 2012.

Prezidium ADH ČR děkuje touto cestou všem partnerům a sponzorům, kteří přislíbili finanční podporu - společnosti Profimed, Johnson & Johnson, Curaden a ČSK, věcné dary – společnosti Philips, Orbit a Liftec a v neposlední řadě i prezidentu ČSK, MUDr.Pavlu Chrzovi za záštitu.

Za prezidium ADH ČR
Mgr. Hana Kučová, Dis.
Prezidentka