Dopis prezidentovi a představenstvu ČSK 10.12. 2020