Členství v ADH ČR

Každý člen má svá práva, ale i povinnosti, které jsou dány stanovami ADH ČR.

 

Benefity členství:

 • Možnost aktivně ovlivňovat současný i budoucí vývoj oboru dentální hygiena skrze zastupující prezidium ADH ČR
 • Možnost vyjádřit své připomínky a názory k činnosti prezidia ADH ČR a svými podněty se tak přímo podílet na jeho činnosti
 • Možnost získávat aktuální informace formou newsletterů a formou hromadného mailingu
 • Přístup do sekce pro členy na webových stránkách ADH ČR, kde lze mimo jiné nalézt:
 • Aktuality pouze pro členy
 • Novinky v legislativě a informace o některých zásadních soudních rozhodnutích, které se týkají nejen oboru DH formou pravidelného newsletteru
 • Souhrnné informace o podmínkách zřízení privátní praxe
 • Přehled činnosti prezidia ADH ČR
 • Zveřejnění v seznamu DH na webových stránkách ADH ČR a na mapě dentálních hygienistek (pouze se souhlasem člena, jen pro absolventy oboru DDH a sestry s PSS)
 • Souhrnný přehled vzdělávacích akcí v Kalendáři akcí s podrobnými informacemi a kontakty na pořadatele, pro členy možnost konané akce hodnotit a prohlédnout si hodnocení akcí, které již proběhly
 • Právní poradna
 • Ekonomická poradna
 • Odborná poradna
 • Zdarma přístup k elektronickému magazínu DH Spectrum - interní odborný elektronický magazín věnovaný dentální hygieně (jedná se o čtvrtletník, vydávaný ADH ČR, který přináší pestrou směs témat pro dentální hygienistky)
 • Možnost osobní reklamy - prezentace v případě účasti (participace) na veřejných programech partnerů zaměřených na osvětu v oblasti zubní hygieny
 • 10% sleva na nákup všech produktů firmy Profimed
 • 10% sleva na nákup všech produktů firmy Dentamed
 • 15% sleva na nákup vybraných produktů u firmy JPS
 • Obchodní sleva u pojišťovny Uniqa, a to v maximální výši 10 %, na pojistném u produktů pojištění přerušení provozu, respektive 20 % na pojistném u produktů pojištění podnikatelských rizik a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
 • Využití různých akčních nabídek na nákup produktů od našich partnerů
 • Distribuce propagačních materiálů a vzorečků od partnerů ADH ČR
 • Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí pořádaných ADH ČR 
 • Korporátní benefity při ubytování v hotelu Olšanka Praha
 • Prague Institute of Business 15% sleva na veškeré studium
 • Every Regard s.r.o. - zvýhodněné ceny za služby a poradenství týkající se GDPR
 • Bezplatné členství v programu Klubu StomaTeam ONLINE
 • Přístup do mezinárodního vzdělávacího programu pro DH "Oral Hygiene Training Platform"

Přihláška KE členSTVÍ

Přihlásit se za člena ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku, platnost členství je 1 rok od data platby členského příspěvku. Na blížící se konec platnosti Vašeho členství budete upozorněni 14 dnů předem formou automatického emailu. Prosíme o dodržování termínů plateb. V případě, že neobdržíme platbu v daném termínu, členství bude přerušeno.

 

Jak postupovat při vyplňování elektronické přihlášky:

 • Vyplňte povinné přístupové údaje, které Vám budou v budoucnosti sloužit k přihlášení do sekce pro členy
 • Vyplňte své osobní údaje
 • Do příloh nahrajte povinné přílohy k přijetí nového člena ADH ČR, kterými jsou:
  • kopie diplomu (absolvent oboru Dentální hygieny - zahrnuje DDH nebo Bc.) nebo kopii vysvědčení (sestra s PSS)
  • kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
  • student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu
  • absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku
  • absolvent oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - důchodce je povinnen tuto skutečnost doložit potvrzením o přiznání starobního důchodu
 • Vyplněnou přihlášku s potřebnými přílohami odešlete
 • Obratem Vám bude odeslán automaticky vygenerovaný e-mail, který Vás bude informovat, že jsme obdrželi Vaši přihlášku
 • V případě, že Vámi odeslané dokumenty budou v pořádku, očekávejte od nás do 15-ti dnů zprávu o tom, že jste členem ADH ČR a máte přístup na webové stránky ADH ČR do sekce pro členy.
 • V opačném případě budete vyzváni k doplnění potřebného
 • Pokud je pro Vás jednodušší povinné přílohy k přijetí člena odeslat poštou na níže uvedenou adresu, vyplňte a odešlete pouze své přístupové a osobní údaje v elektronické přihlášce a k doplnění potřebných údajů butete vyzváni
 • Návrat do elektronické přihlášky

 

Asociace dentálních Hygienistek ČR
Šimáčkova 9/1450
Praha 7
170 00

Prodloužení členství, platba členského příspěvku

Přihlásit se za člena ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku, platnost členství je 1 rok od data platby členského příspěvku. Na blížící se konec platnosti Vašeho členství budete upozorněni 14 dnů předem formou automatického emailu. Prosíme o dodržování termínů plateb. V případě, že neobdržíme platbu v daném termínu, členství bude přerušeno.

 

Číslo účtu: Fio banka, a.s., 2401544294/2010

Variabilní symbol: Rodné číslo + ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení

 • Student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu.
 • Absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku


Výše členského příspěvku:

absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. 1.500,-
absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. - důchodce, matka na rodičovské dovolené 750,-
student školy pro diplomované dentální hygienistky 450,-
fyzická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 3.000,-
právnická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 10.000,-

 

Dle platných stanov platí, že výši členského příspěvku určuje sněm na návrh prezidia. Na základě rozhodnutí sněmu ze dne 26.6. 2021 platí, že nedostaví-li se člen třikrát po sobě, bude jeho příspěvek navýšen o 500,- Kč. Předtím obdrží upozorňující e-mail.