Činnosti DH

Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

§ 16 Dentální hygienistka

 1. Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

  a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,

  b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost,

  c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu,

  d) provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny.

 2. Dentální hygienistka bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může

  a) provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,

  b) provádět otisky chrupu,

  c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,

  d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,

  e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,

  f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,

  g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,

  h) stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem,

  i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor,

  j) ohlazovat kořeny zubů,

  k) provádět uzavřenou kyretáž,

  l) odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji,

  m) zhotovovat studijní modely,

  n) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.

 3. Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může

  a) provádět činnosti zubní instrumentářky podle § 40,

  b) provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní,

  c) měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů,

  d) provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů.

 4. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může provádět pečetění fisur.