Činnosti DH

Činnosti zdravotnických pracovníků...

§ 16 Dentální hygienistka

 1. Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace
  1. vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,
  2. stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontroluje jejich účinnost,
  3. provádí kolektivní zdravotněvýchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální výživu.
 2. Dentální hygienistka se pod odborným dohledem zubního lékaře podílí na profylaxi onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména
  1. provádí v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,
  2. provádí otisky chrupu,
  3. odstraňuje zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leští povrch zubu profylaktickými materiály,
  4. odstraňuje subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,
  5. provádí ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,
  6. provádí odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,
  7. provádí odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,
  8. informuje ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučuje kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.
 3. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře
  1. provádí pečetění fisur,
  2. aplikuje povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.
 4. Dentální hygienistka provádí pod odborným dohledem zubního lékaře činnosti zubní instrumentářky podle § 40.