Aktuální informace z MPSV, MPO a MF ČR

Aktuálně zveřejňujeme "Pracovně-právní desatero" z MPSV. Jedná se o shrnující materiál, který je výsledkem týdenní práce zástupců zaměstnavatelů a odborů, a který bude dále řešen v dalších dnech. Z tabulky je zřejmé co je již schváleno a co čeká na poslance. 

Další informace MPSV na jejich portálu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Opatření MPO směrem k úvěrům Covid-1, Covid-2, pomoci OSVČ jsou shrnuta na linku:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-v-kontextu-s-pandemii-koronaviru-navysuje-prostredky-na-uvery-pro-podnikatele--financni-pomoc-pri-osetrovani-clena-rodiny-dostanou-i-osvc--253609/

Opatření MF ČR, včetně liberalizačního balíčku najdete na:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/ministerstvo-financi-prehledne-ke-korona-37925

Prezidium ADH ČR