Aktuální ekonomické informace

Ministerstvo financí ČR dne 16.3.2020 předložilo tzv. „liberalizační balíček", který vláda schválila.

Co to znamená?


1. Další vlna EET sice nebude odložena, ale první 3 měsíce (od 1.5. do 31.7.) kontroly budou postupovat s „maximální tolerancí a plnit poradní funkci". Tedy by nemělo docházet k udělování sankcí.

2. Plošně budou promítnuty pokuty za opožděná podání přiznání k dani z příjmu fyzických (DPFO) nebo právnických (DPPO) osob a úroků z prodlení, a to při podání nejdéle do 1.7.

3. Termín řádného podání přiznání tedy nebyl odložen, ale došlo k tomu, že budou prominuty případné sankce a pokuty. V každém případě však doporučuji každému daňovému subjektu podat přiznání v řádném termínu, aby se např. mohlo předejít tomu, že budete vedeni v evidenci jako poplatník, který neplní své povinnosti řádně a včas. Zda někomu tato skutečnost může v budoucnu přivodit újmu, nedokáže dnes nikdo říci (např. v případě opakovaného porušování povinností by teoreticky mohla finanční správa přidat jako přitěžující okolnost, že již někdy v historii jste nějaký termín promeškali).

4. Pokud Vaše účetní nebo daňová firma nezvládla včas dodat potřebné podklady, doporučuji, abyste směrem k nim dbali na to, aby Vaše účetnictví účtovali průběžně (tzn. např. jednou za měsíc nebo jednou za kvartál). Spoustu účetních totiž menší účetní jednotky / neplátce DPH účtují zjednodušeně řečeno „jednou ročně" - účetní podklady od Vás dávají do krabic, měsíčně dělají pouze mzdy nebo jiné měsíční operace vyžadované úřady. Účtování většiny dokladů však nechávají na poslední chvíli a pokud se v únoru nebo březnu stane problém, nemoc, je termín Vaší účetní závěrky ohrožen, protože musí zaúčtovat celý rok zpětně. Opačnou situací je právě účtování průběžné, kdy jim na konci roku stačí doúčtovat poslední měsíc a provést pár závěrkových operací.

Pevné zdraví a dávku jarního optimismu přeje,

Ing. Adam Slabý
www.imek.cz