Aktuální doporučení MZČR poskytovatelům zdravotních služeb následující ke dni 14. dubna 2020

Poskytovatelé ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče:

Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu při nastavení následujících protiepidemických opatření: 

  • objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření),
  • pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat telefonický kontakt, pokud je k dispozici, i online objednávkový systém,
  • oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19,
  • používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek),
  • úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece?fbclid=IwAR0M15x1ykEo1pTh0OStEf398zipv3p7Gl8D519J3PV0TOrgHtBvK4wPFVg

 

Doporučená provozní opatření pro DH
Anamnestický dotazník Covid-19