Aktualita 19. 5. 2020 - dopis prezidentovi ČSK

Dne 27.3. 2020 se v sídle MZČR uskutečnilo jednání za účelem diskutovat rozdílné pohledy na otázku regulace a provádění odborného dohledu zubními lékaři nad stanovenými činnostmi dentální hygienistky, jež vyplývají ze schváleného závazného stanoviska České stomatologické komory (dále jako „ČSK“) č. 1/2019.

Předmětného jednání se účastnili za Ministerstvo zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministr zdravotnictví, pan JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, dále paní prof. JUDr. Helena Válková, CSc., poslankyně a zmocněnkyně vlády pro lidská práva, zástupci Asociace dentálních hygienistek, z. s. (prezidentka paní Lenka Velebilová, DiS., bývalá prezidentka paní Mgr. Hana Kučová DiS., právní zástupce pan JUDr. Robert Falbr) a za ČSK prostřednictvím dálkového videopřístupu pan docent MUDr. Roman Šmucler, prezident ČSK.

Informujeme, že jsme v návaznosti na proběhlé jednání dne 15.5. 2020 zaslali panu prezidentovi ČSK dopis, který byl následně dán na vědomí představenstvu ČSK, MZČR a prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc.

 

Dopis naleznete níže v příloze.