Aktualita 12. 3. 2020 - nepřehlédněte!!! infekce COVID-19 důležité upozornění

Vážené členky, vážení členové,

na základě telefonátu s referentem odboru zdravotnictví Magistrátu hl. města Prahy předáváme následující informace:

Na Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObcmX5eI9BtGTFwxI2uq7X4XNycicmvH4erthmVfxdpkmpg/viewform

byl vyvěšen on-line formulář, do kterého mohou poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním pro území hlavního města Prahy zadávat své požadavky na doplnění vybraných osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP") v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění Covid-19.

Pro vstup do formuláře je nutné zadat přihlašovací heslo COVID2020PRAHA.
Požadavek za Vaše zařízení zadávejte do příslušného formuláře pokud možno obratem, nejpozději však do pátku 13. 3. 2020 do 12:00!


OOP, které budou hlavním městem Prahou mezi poskytovatele zdravotních služeb rozdělovány, obdrželo, resp. obdrží hlavní město Praha od MZ ČR. V současné době je akutní nedostatek OOP, přičemž dodávky těchto pomůcek (zejména respirátorů typu FFP3 a FFP2) budou průběžně doplňovány Ministerstvem zdravotnictví ČR v návaznosti na jeho smlouvy s dodavateli a výrobci. Předpokládají se pravidelné týdenní dodávky OOP a poptávka jednotlivých poskytovatelů bude postupně a průběžně uspokojována dle množství dodaných OOP.
 
Podrobnější informace k vlastnímu výdeji Vám zašleme (případně budou zveřejněny na Zdrav otnickém portálu), jakmile hlavní město Praha obdrží dodávku OOP od Ministerstva zdravotnictví ČR k další distribuci, a po posouzení Vašeho požadavku v souladu s pokyny a instrukcemi Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
V případě Vašich dotazů k výše uvedené problematice můžete kontaktovat informační linku Magistrátu HMP na tel. čísle 800 100 991, která je v provozu ve všední dny od 9:00 do 18:00.

Tato informace se týká prozatím nejohroženějšího regionu Praha.

Prezidium ADH ČR