VYBRANÉ KAZUISTIKY RIZIKOVÝCH PACIENTŮ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘE RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY

Termín: 21. 4. 2023

Místo: Ústí nad Labem

Podrobné informace