GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 22. 3. 2023

Místo: Plzeň

Podrobné informace.