GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 23. 11. 2022

Místo: Plzeň

Podrobné informace