VYBRANÉ KAZUISTIKY RIZIKOVÝCH PACIENTŮ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘE RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY

Termín: 25. 11. 2022

Místo: České Budějovice

Podrobné informace