ADH ČR se stala členem IFDH

S potěšením oznamujeme, že ADH ČR se dne 1. 9. 2014 stala členem IFDH (The International Federation of Dental Hygienists). IFDH je mezinárodní, nevládní, nezisková organizace, která spojuje sdružení dentálních hygienistek z celého světa v jejich společné podpoře orálního zdraví.

Hlavní cíle IFDH jsou:

 

  1. Ochrana zájmů profese dentálních hygienistek, zastupování a prosazování povolání dentálních hygienistek,
  2. odborná podpora členů sdružení, stejně jako sdružení a organizací, jejichž cíle jsou podobné,
  3. podpora a koordinace výměny poznatků a informací o profesi, jeho vzdělání a jeho praxi,
  4. podpora přístupu ke kvalitní preventivní ústní péči,
  5. zvýšení povědomí veřejnosti, že orálním onemocněním lze zabránit pomocí osvědčených schémat,
  6. poskytování prostoru k diskusi o otázkách vztahujících se k dentální hygieně.

Cíle IFDH v letech 2013-2016:

  • zlepšení orálního zdraví na celém světě
  • posílení profesního profilu dentální hygienistky
  • odkaz dentální hygienistky na celém světě
  • posílení vedení a infrastruktury IFDH

Vstupem ADH ČR do IFDH se stávají tyto cíle závazné také pro nás. Otevírá se také nová škála možností na poli dentální hygieny a přístup k mnoha novým a důležitým informací od kolegů ze světa. Považujeme toto začlenění se do IFDH pro ADH ČR za velmi významný krok kupředu a jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí této celosvětové organizace.

Za vedení ADH ČR s pozdravem,

Michal Kalita, DiS.

prezident