8. 12. 2012 - Zimní sněm a odborná konference ADH ČR

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na Zimní sněm ADH ČR a následnou odbornou konferenci.

V sobotu dne 8. 12. 2012 se bude konat sněm, který je přístupný pouze členů ADH ČR.

Po skončení sněmu bude následovat odborná konference s tématem zaměřeným na dětského pacienta. Bude zažádáno u KK ADH ČR a KK České asociace sester o vydání souhlasného stanoviska s udělením 4 kreditů za účast na odborné konferenci.

Více informací naleznete v přílohách.

Členové ADH ČR naleznou kompletní informace o akci po přihlášení v sekci pro členy.