28.11. 2019 Setkání prezidenta ADH ČR se zástupci škol pro DH

Setkání se konalo v sídle firmy Dentamed a zúčastnili se ho zástupci z 11 škol z celkového počtu 13 škol. Omluvili se zástupci SZŠ a VOŠZ  z Ostravy a Českých Budějovic.

 

Probírala se různá témata, mimo jiné téma vzájemné spolupráce, zazněly informace o připravovaných oslavách 20. výročí vzniku ADH ČR a o přípravách SDÚZ. 

Byly představeny projekty Colgate - “Centrum zdravého úsměvu”, Profimed -“Tepe clinic”,

Kavo- spolupráce se školami.

Proběhla diskuse k vydání Závazného stanoviska ČSK 1/2019.

Termín příštího setkání byl stanoven na 26. 11. 2020.

ADH ČR děkuje všem, kteří se setkání zúčastnili a zároveň děkuje firmě Dentamed za poskytnuté zázemí.

Více podrobností včetně zápisu naleznou členové po přihlášení zde.