21. 3. 2020 - Stanovisko OSK Plzeň

V příloze zveřejňujeme stanovisko Oblastní stomatologické komory (se souhlasem jejího předsedy), které bylo zasláno prezidentovi ČSK, hejtmanovi plzeňského kraje, vedoucímu odboru zdravotnictví KÚ Plzeňského kraje a Krajské hygienické stanici.